Πρόγραμμα αναδοχής με την actionaid

Το Μπενάκειο συμμετέχει ενεργά από το 2008 στο Πρόγραμμα αναδοχής της actionaid έχοντας υιοθετήσει τη μικρή Λετίθια από τη Βραζιλία. Είναι μία πράξη στήριξης και κοινωνικής προσφοράς που μας αντιπροσωπεύει και μας
χαρακτηρίζει ως σχολείο και με αυτόν τον τρόπο καλλιεργούνται στους μαθητές μας οι ανθρώπινες αξίες.

https://www.youtube.com/watch?v=zJzd8pscl0k

 

Comments are closed.