ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:
Η BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε αρωγός και συμπαραστάτης στο πολυποίκιλο
έργο του Μπενακείου Παιδικού Κηφισιάς.
Το Μπενάκειο Παιδικό Κηφισιάς ιδρύθηκε το 1926 από τον Εμμανουήλ και τη
Βιργινία Μπενάκη, με σκοπό να βοηθήσει τις εργαζόμενες μητέρες στη
διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους και να προσφέρει σε αυτά ένα ασφαλές
περιβάλλον στα πρώτα τους βήματα.
Μέχρι και σήμερα το έργο του αυτό συνεχίζεται με κοινωνική ευαισθησία,
εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες μάθησης, μέσω του Προγράμματος των Υποτροφιών,
το οποίο αποτελεί από το ξεκίνημα του Μπενακείου έναν από τους σημαντικότερους
θεσμούς του.
Χάρη σ’ αυτό δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να απολαμβάνουν τις άριστες
παροχές του Σχολείου.
Το Μπενάκειο είναι μια εκσυγχρονισμένη σχολική μονάδα προσχολικής ηλικίας. Με
την άριστη υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή, με ένα πολυδύναμο πρόγραμμα
σχεδιασμένο με ευελιξία και με ένα άρτια εκπαιδευμένο ελληνόφωνο και αγγλόφωνο
προσωπικό, αποτελεί έναν παιδαγωγικό χώρο αμοιβαίας αποδοχής και αγάπης, που
σέβεται τις σκέψεις και τα συναισθήματα όλων, των παιδιών και γονέων, των
εκπαιδευτικών και συνεργατών.
Η BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε, παραμένοντας πιστή στο Όραμά της που έγκειται στο να
καταστήσει την Εκπαίδευση προσβάσιμη σε όλους, προχωρά σε μία σημαντική
προσφορά – χορηγία σε είδη ζωγραφικής BIC KIDS. Με τον τρόπο αυτό ενισχύει
τον ρόλο της προσχολικής εκπαίδευσης και μας δυναμώνει ακόμη περισσότερο
στηρίζοντας το πολυδιάστατο έργο του σχολείου, εμπλουτίζοντας το εποπτικό υλικό
και τις παιδαγωγικές επιλογές των εκπαιδευτικών μας.
Αποτελεί δε, για το Μπενάκειο, πράξη ανεκτίμητη καθώς συνάδει απόλυτα με την
φιλοσοφία των ιδρυτών του καθώς θεμελιώνεται στις συνειδήσεις όλων ως ένα
σχολείο που μεταλαμπαδεύει την παιδεία και τον Πολιτισμό.
 

Comments are closed.