Συνεργασία του σχολείου μας με ΑΕΙ & ΤΕΙ Παιδαγωγικής

ekpa

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου το πρωί μας επισκέφθηκαν δύο φοιτήτριες του τμήματος για να παίξουν για ένα τέταρτο με τα παιδιά χωριστά, το εκπαιδευτικό λογισμικό παιχνίδι Gilford. Η εφαρμογή αυτή γίνεται στα πλαίσια της μεταπτυχιακής εργασίας τους στις Νέες τεχνολογίες και τα εκπαιδευτικά λογισμικά. Τα παιδιά συμμετείχαν σε δραστηριότητες μνήμης, εκτέλεσης εντολών, παρατήρησης και συγκέντρωσης.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΣΥΜΠΡΑΞΗ)
Στα πλαίσια του Διαπενεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις τεχνολογίες της επικοινωνίας και της πληροφορίας για την εκπαίδευση η φοιτήτρια Βικτώρια Τσινταράκη που υλοποιεί Διπλωματική Εργασία με θέμα: Συγκριτική Μελέτη των αντιλήψεων και των πρακτικών τριών νηπιαγωγών σχετικά με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην τάξη θα λάβει ως ερευνητικό δείγμα τις νηπιαγωγούς του ιδρύματός μας.

 

Comments are closed.