Προ-προνήπια

Η ηλικία των 3 ετών χαρακτηρίζεται από τη διεύρυνση των σωματικών και νοητικών ικανοτήτων και από την εμφάνιση μιας νέας σχέσης με τον κοινωνικό κόσμο, γεγονός που επηρεάζει τη συναισθηματική του κατάσταση.

pro-pronipio_Benakeio
Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά
 • Από βιολογικής άποψης τα παιδιά αποκτούν σταδιακά έλεγχο πάνω στα διάφορα συστήματα μυών που τους επιτρέπει να εκτελούν πιο επιδέξιους χειρισμούς και κινήσεις
 • Παράλληλα, καθίσταται σταδιακά εφικτός και ο έλεγχος των σφιγκτήρων που επιτρέπει στα παιδιά να αποχωριστούν την πάνα και να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της τουαλέτας.
 • Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται επίσης από μια έκρηξη ανάπτυξης γνωστικών ικανοτήτων και ικανοτήτων επικοινωνίας .
 • Λόγω της βιολογικής ωρίμανσης και της νοητικής ανάπτυξης το παιδί οδηγείται σε μια νέα αίσθηση του εαυτού, που του δημιουργεί την τάση για αυτονομία και ανεξαρτησία. Αυτό υποδηλώνεται με συμπεριφορές του παιδιού που επιθυμεί έντονα να κάνει πράγματα μόνο του.
 • Με την είσοδο του παιδιού στο σχολείο αλλάζουν και οι κοινωνικό-συναισθηματικοί συσχετισμοί που βιώνει, ιδιαιτέρως κατά την περίοδο της προσαρμογής.

 

Το Πρόγραμμα του Προ-προνηπίου στο Μπενάκειο

Στο Μπενάκειο, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των παιδιών αυτής της ηλικίας, διαμορφώνουμε κατάλληλα ένα μαθησιακό περιβάλλον με πρωταρχικό μας μέλημα:

 • την ασφάλεια και υγιεινή των παιδιών
 • την ομαλή μετάβαση και προσαρμογή στο σχολείο
 • την εξασφάλιση ενεργητικής και βιωματικής μάθησης μέσα από το παιχνίδι
 • την παροχή ποικίλλων δραστηριοτήτων
 • την ενθάρρυνση της κοινωνικής ζωής και της ομαλής ένταξης του παιδιού στην ομάδα των συνομηλίκων

 

orologio

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Προ-προνηπίου

Καταλύτες στην εκπαίδευση μικρών παιδιών

Για εμάς, σημαντικοί παράγοντες στη διαμόρφωση ενός κατάλληλου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος είναι:

 • Η ισορροπημένη αναλογία εκπαιδευτικών – παιδιών, ώστε:
  • να διασφαλίζεται ισχυρός δεσμός ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και το παιδί
  • να διευκολύνεται η ομαλή μετάβαση από την οικογένεια στο σχολείο.
 • Ο εκπαιδευτικός να αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολαβητή στην γνωριμία τους με τον κόσμο που τα περιβάλλει.
 • Η αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλίζεται ισορροπία, συνέπεια και συνέχεια στην εκπαίδευση του παιδιού τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο.