Προνήπια

Η ηλικία των 4 ετών χαρακτηρίζεται από έντονες βιολογικές και σωματικές αλλαγές. Τα παιδιά σταδιακά απομακρύνονται από το μοντέλο της απόλυτης ανάγκης για αγκαλιά, φροντίδα, προστασία και εξάρτηση.

pronipio_Benakeio
Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά
 • Επιταχύνεται η σωματική ανάπτυξη
 • Οι αυξημένες κινητικές δεξιότητες του επιτρέπουν να κινείται με άνεση στο χώρο
 • Γνωστικά, ο λόγος του μεταβάλλεται ποσοτικά και ποιοτικά – λειτουργικά
 • Εμπλέκεται σε λογικές διαδικασίες σκέψης
 • Είναι σε θέση να κατανοήσει και να εκτελέσει πιο σύνθετες εντολές
 • Κοινωνικό-συναισθηματικά, γίνεται πιο δραστήριο και ανεξάρτητο με μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας στις δραστηριότητές του
 • Επιχειρεί καινούρια πράγματα και πειραματίζεται
 • Αποκτά κάποιο βαθμό αυτοελέγχου που αυξάνεται σταδιακά
 • Μειώνεται ο διάχυτος εγωκεντρισμός της προηγούμενης περιόδου.
 • Ενισχύεται η αίσθηση του εαυτού
 • Το ενδιαφέρον τους μετατοπίζεται στην ομάδα των συνομηλίκων.
 • Το παιχνίδι που είναι η κύρια δραστηριότητα του παιδιού αποκτά πιο σύνθετη μορφή.

 

Το Πρόγραμμα του Προνηπίου στο Μπενάκειο

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω χαρακτηριστικά της ηλικιακής αυτής ομάδας, το Μπενάκειο προχωρά στο σχεδιασμό και την οργάνωση ενός ευέλικτου και φιλικού περιβάλλοντος που επιτρέπει και συμβάλει:

 • Στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού
 • Στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της αυτονομίας
 • Στην ενεργοποίηση της σκέψης και την ενθάρρυνση του πειραματισμού που θα επιτρέψει στο παιδί να βιώνει τη χαρά και την απόλαυση της ανακάλυψης και της γνώσης
 • Στην καλλιέργεια κινήτρων για μάθηση και την ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση
 • Στην διασφάλιση του ενδιαφέροντος για ενεργό και βιωματική συμμετοχή και άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη κοινωνία με συνεργασία φορέων, γονέων και ειδικών
 • Στην επιτυχή σύνδεση παιχνιδιού και μάθησης που θα δίνει στο παιδί τη δυνατότητα να διερευνά, να αντιμετωπίζει προβλήματα και να προσπαθεί να τα επιλύσει, να συνεργάζεται και να αλληλεπιδρά με τους συνομήλικους

 

orologio

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Προνηπίου

Καταλύτες στην εκπαίδευση μικρών παιδιών

Στις ειδικά διαμορφωμένες τάξεις μας παρέχουμε καθημερινά ερεθίσματα, ώστε τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες εγγραμματισμού και μαθηματικών, τεχνών (μουσική , θεατρικό παιχνίδι, εικαστικά κ.ά.), νέων τεχνολογιών, φυσικών επιστημών, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αγωγής υγείας.

Στο μαθησιακό αυτό πλαίσιο ο εκπαιδευτικός στο Μπενάκειο είναι συνεργάτης και συνοδοιπόρος του παιδιού στο ταξίδι της μάθησης. Καλείται να οργανώνει, να συντονίζει, να διευκολύνει και να παρέχει ερεθίσματα. Να κινητοποιεί το ενδιαφέρον, να ενισχύει τις αλληλεπιδράσεις, να διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες μάθησης, να παρατηρεί και να αξιολογεί.

Για ακόμη πιο αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μπενάκειο φροντίζουμε οι γονείς να αναδειχτούν πολύτιμοι αρωγοί μας. Αφενός προσφέροντας εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες για τα παιδιά τους και αφετέρου δίνοντας και στο σπίτι συνέχεια στις προσπάθειες που καταβάλλονται στο χώρο του νηπιαγωγείου.