Νηπιαγωγείο

Η ηλικία των 5 ετών σηματοδοτεί την έναρξη της τυπικής εκπαίδευσης. Χαρακτηρίζεται από ωρίμανση της σκέψης, με διεύρυνση των νοητικών σχημάτων. Οι νεοαποκτηθείσες ικανότητες τους επιτρέπουν μεγαλύτερο βαθμό ανεξαρτησίας, αυτονομίας και αυτοοργάνωσης, αυτοεξυπηρέτησης και κοινωνικότητας.

nipio_benakeio
Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά
 • Σωματικά, εγκαθιδρύεται ο σωματότυπος του παιδιού
 • Διαθέτει ένα ρεπερτόριο με ποικιλία σύνθετων κινήσεων
 • Είναι πιο δυνατό, ευκίνητο, με μεγαλύτερη ευχέρεια συντονισμού των κινήσεών του
 • Γνωστικά, η γλώσσα αρχίζει να χρησιμοποιείται σαν εργαλείο σκέψης
 • Αρχίζει να προβαίνει σε πιο σύνθετους συλλογισμούς, σε χρήση συμβόλων για να αναπαραστήσει τη σκέψη του
 • είναι ικανό να αναπτύσσει στρατηγικές για να πετύχει έναν στόχο
 • Η ωρίμανση του εγκεφάλου οδηγεί στην ανάπτυξη της ικανότητας για επίλυση προβλήματος
 • Κοινωνικό-συναισθηματικά, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και θέτει στόχους.
 • Συμπεριφέρεται πιο ώριμα και είναι ικανό να κατανοήσει και να ενσωματώσει κανόνες.
 • Κατανοεί παιχνίδια κανόνων, αντιλαμβάνεται κοινωνικούς και ηθικούς κανόνες και μπορεί ως κάποιο βαθμό να ερμηνεύσει τις προθέσεις των άλλων.
 • οριστικοποιείται η ταυτότητα του φύλου.
 • Επιθυμεί να αποκτήσει φιλίες και να μοιάσει στους φίλους του.
 • Το παιχνίδι του νηπίου είναι πλέον κοινωνικό και συνεργατικό και αναλαμβάνει συγκεκριμένους ρόλους μέσα σε αυτό.

 

Το Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου στο Μπενάκειο

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω χαρακτηριστικά της ηλικιακής αυτής ομάδας, το Μπενάκειο προχωρά στο σχεδιασμό και την οργάνωση ενός ευέλικτου και φιλικού περιβάλλοντος που επιτρέπει και συμβάλει:

 • Στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού
 • Στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της αυτονομίας
 • Στην ενεργοποίηση της σκέψης και την ενθάρρυνση του πειραματισμού που θα επιτρέψει στο παιδί να βιώνει τη χαρά και την απόλαυση της ανακάλυψης και της γνώσης
 • Στην καλλιέργεια κινήτρων για μάθηση και την ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση
 • Στην διασφάλιση του ενδιαφέροντος για ενεργό και βιωματική συμμετοχή και άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη κοινωνία με συνεργασία φορέων, γονέων και ειδικών
 • Στην επιτυχή σύνδεση παιχνιδιού και μάθησης που θα δίνει στο παιδί τη δυνατότητα να διερευνά, να αντιμετωπίζει προβλήματα και να προσπαθεί να τα επιλύσει, να συνεργάζεται και να αλληλεπιδρά με τους συνομήλικους

 

orologio

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου

Καταλύτες στην εκπαίδευση μικρών παιδιών

Στις ειδικά διαμορφωμένες τάξεις μας παρέχουμε καθημερινά ερεθίσματα, ώστε τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες εγγραμματισμού και μαθηματικών, τεχνών (μουσική , θεατρικό παιχνίδι, εικαστικά κ.ά.), νέων τεχνολογιών, φυσικών επιστημών, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αγωγής υγείας.

Στο μαθησιακό αυτό πλαίσιο ο εκπαιδευτικός στο Μπενάκειο είναι συνεργάτης και συνοδοιπόρος του παιδιού στο ταξίδι της μάθησης. Καλείται να οργανώνει, να συντονίζει, να διευκολύνει και να παρέχει ερεθίσματα. Να κινητοποιεί το ενδιαφέρον, να ενισχύει τις αλληλεπιδράσεις, να διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες μάθησης, να παρατηρεί και να αξιολογεί.

Για ακόμη πιο αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μπενάκειο φροντίζουμε οι γονείς να αναδειχτούν πολύτιμοι αρωγοί μας. Αφενός προσφέροντας εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες για τα παιδιά τους και αφετέρου δίνοντας και στο σπίτι συνέχεια στις προσπάθειες που καταβάλλονται στο χώρο του νηπιαγωγείου.