Μεταβρεφικό

Η ηλικία των 2 ετών σηματοδοτεί το τέλος της βρεφικής ηλικίας και συνοδεύεται από σημαντικές βιολογικές αλλαγές.

Συμπίπτει με τον πρώτο αποχωρισμό του παιδιού από το ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον για να φοιτήσει στο σχολείο.

metavrefiko_Benakeio
Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά
 • Από βιολογικής άποψης τα παιδιά αποκτούν σταδιακά έλεγχο πάνω στα διάφορα συστήματα μυών που τους επιτρέπει να εκτελούν πιο επιδέξιους χειρισμούς και κινήσεις
 • Παράλληλα, καθίσταται σταδιακά εφικτός και ο έλεγχος των σφιγκτήρων που επιτρέπει στα παιδιά να αποχωριστούν την πάνα και να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της τουαλέτας.
 • Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται επίσης από μια έκρηξη ανάπτυξης γνωστικών ικανοτήτων και ικανοτήτων επικοινωνίας .
 • Λόγω της βιολογικής ωρίμανσης και της νοητικής ανάπτυξης το παιδί οδηγείται σε μια νέα αίσθηση του εαυτού, που του δημιουργεί την τάση για αυτονομία και ανεξαρτησία. Αυτό υποδηλώνεται με συμπεριφορές του παιδιού που επιθυμεί έντονα να κάνει πράγματα μόνο του.
 • Με την είσοδο του παιδιού στο σχολείο αλλάζουν και οι κοινωνικό-συναισθηματικοί συσχετισμοί που βιώνει, ιδιαιτέρως κατά την περίοδο της προσαρμογής.

 

Το Πρόγραμμα του Μεταβρεφικού στο Μπενάκειο

Στο Μπενάκειο, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των παιδιών αυτής της ηλικίας, διαμορφώνουμε κατάλληλα ένα μαθησιακό περιβάλλον με πρωταρχικό μας μέλημα:

 • την ασφάλεια και υγιεινή των παιδιών
 • την ομαλή μετάβαση και προσαρμογή στο σχολείο
 • την εξασφάλιση ενεργητικής και βιωματικής μάθησης μέσα από το παιχνίδι
 • την παροχή ποικίλλων δραστηριοτήτων
 • την ενθάρρυνση της κοινωνικής ζωής και της ομαλής ένταξης του παιδιού στην ομάδα των συνομηλίκων

 

orologio

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταβρεφικού

Καταλύτες στην εκπαίδευση μικρών παιδιών

Για εμάς, σημαντικοί παράγοντες στη διαμόρφωση ενός κατάλληλου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος είναι:

 • Η ισορροπημένη αναλογία εκπαιδευτικών – παιδιών, ώστε:
  • να διασφαλίζεται ισχυρός δεσμός ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και το παιδί
  • να διευκολύνεται η ομαλή μετάβαση από την οικογένεια στο σχολείο.
 • Ο εκπαιδευτικός να λειτουργεί ως προστάτης παρέχοντας την απαραίτητη φροντίδα και αγάπη
 • Η συνειδητά επιδιωκόμενη συνεργασία με την οικογένεια που στηρίζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να σχηματίσουν μια σφαιρική εικόνα για το κάθε παιδί