Η φιλοσοφία μας

quote_header_pages
Η Φιλοσοφία μας σε 8 σημεία:
 • Αναζητάμε και χτίζουμε τη γνώση
 • Προβληματιζόμαστε και κάνουμε πολλές ερωτήσεις
 • Υποθέτουμε και προτείνουμε
 • Πειραματιζόμαστε βιωματικά πάνω στις υποθέσεις μας
 • Γινόμαστε δημιουργικοί
 • Καταλήγουμε σε συμπεράσματα…
  … που δεν είναι ποτέ απόλυτα και μοναδικά
 • Μας αρέσει να κάνουμε λάθη…
  …γιατί μόνο έτσι θα μάθουμε
 • Παίζουμε, παίζουμε, παίζουμε!
Η φιλοσοφία και οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία του σχολείου μας

Σε συνεργασία με την οικογένεια, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη παιδιών που θα είναι χαρούμενα, δημιουργικά, με μεγάλη περιέργεια για τον έξω κόσμο, με ενδιαφέρον και συμμετοχή για την κοινότητα και τον διπλανό τους, με εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στους άλλους.

Οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία μας είναι:

 • Λειτουργούμε σε ένα χώρο ασφαλή, χαρούμενο, δημιουργικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.
 • Συμβάλλουμε στην κατανόηση του κόσμου που τα περιβάλλει, συνδυάζοντας σχολικές και εξωσχολικές εμπειρίες.
 • Βοηθούμε να κατακτήσουν τη γνώση, χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικές μεθόδους, που βασίζονται στην ανακάλυψη στοιχείων, τη συλλογή πληροφοριών και όχι την απλή μετάδοση γνώσεων.
 • Ενθαρρύνουμε τον προβληματισμό και την αναζήτηση και ενισχύουμε την πρωτοβουλία και την αυτονομία.
 • Αναζητούμε και επιλέγουμε ανθρώπινο δυναμικό που πέρα από τα τυπικά προσόντα που διαθέτει, αφοσιώνεται στο έργο που έχει αναλάβει, είναι ανοικτό σε νέες ιδέες και πρακτικές και έχει φιλοσοφία για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών.
 • Πιστεύουμε στη στενή συνεργασία με τους γονείς και τους υποστηρίζουμε συμβουλευτικά.
 • Εφαρμόζουμε τη φιλοσοφία μας σε όλες τις λειτουργίες του Σχολείου.
Φιλοσοφία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Στηρίζεται σε τρεις άξονες:

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
  • Ένταξη στην ομάδα
  • Ανάπτυξη συνεργασίας και ομαδικότητας
  • Γνωριμία και σεβασμός της κοινωνίας του σχολείου (κανονισμοί – όρια)
  • Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τη δασκάλα και την ομάδα
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
  • Ενεργητική συμμετοχή στη μάθηση
  • Κατανόηση του κόσμου που τα περιβάλλει
  • Ανάπτυξη της περιέργειας
  • Αυτογνωσία – αυτορύθμιση – αυτονομία
  • Δοκιμή, εξερεύνηση των πραγμάτων – τόλμη για πειραματισμό
 • ΦΑΝΤΑΣΙΑ – ΕΚΦΡΑΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
  • Δημιουργική ενασχόληση, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους
  • Έκφραση των συναισθημάτων τους
  • Ενθάρρυνση για αυτοσχεδιασμό
  • Απολαυστική κατάκτηση και βίωση της γνώσης

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ
Επιδιώκεται η απόκτηση συγκεκριμένων ικανοτήτων και δεξιοτήτων με στόχο τη σωστή προετοιμασία για τη μετέπειτα σχολική ζωή τους.

Σε ποιες θεωρίες μάθησης στηρίζονται οι στόχοι μας

Είναι διαπιστωμένο ότι τα παιδιά μπορούν να μάθουν σε αυτή την ηλικία, ενώ οι αντιλήψεις και τα επιστημονικά δεδομένα ποικίλλουν για το πώς τα παιδιά μαθαίνουν. Παρόλο που όλες οι θεωρίες έχουν κάτι να προσφέρουν στη μάθηση, στο Μπενάκειο Παιδικό Κηφισιάς προτιμούμε αυτές που εμπλέκουν ενεργητικά τα παιδιά στη διαδικασία της μάθησης:

 • Να μάθουν τα παιδιά πώς να μαθαίνουν
  Αυτός είναι ένας τρόπος μάθησης (οικοδομηστικό μοντέλο) που δίνει έμφαση στο να μάθουν τα παιδιά μόνα τους να χτίζουν τη γνώση τους, βασισμένα στην προηγούμενη εμπειρία τους.
 • Να μάθουν μέσα από τη συνεργασία
  Σημαντικός είναι ο ρόλος που παίζει η συνεργασία στη μάθηση, πώς δηλαδή τα παιδιά μέσα από την αλληλεπίδραση των βιωμάτων και των εμπειριών τους στην ομάδα κατακτούν τη γνώση.
 • Να μάθουν ξεπερνώντας τα γνωστικά εμπόδια
  Δίνουμε μεγάλη σημασία στα κίνητρα που παρέχουμε στα παιδιά, ώστε να μάθουν. Πιστεύουμε ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα, όταν συναντούν κάποιο γνωστικό εμπόδιο, δηλαδή όταν καλούνται να κάνουν κάτι λίγο δυσκολότερο από αυτό που μπορούν. Έτσι αποφεύγουμε τον κίνδυνο της επανάληψης σε σημείο που να προκαλέσει αδιαφορία, ενώ παράλληλα ενεργοποιούμε το παιδί να μάθει κάτι καινούριο.
Παιδαγωγική μέσω στόχων

Οι δασκάλες, μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες, διαιρούν τους βασικούς, έμμεσους και γενικούς παιδαγωγικούς στόχους, σε επιμέρους και άμεσους στόχους, που είναι απόλυτα ελέγξιμοι.
Αυτός ο τρόπος αποτελεί ένα εργαλείο για τις δασκάλες, που τους επιτρέπει τη συστηματική παρακολούθηση της πορείας του κάθε παιδιού στα πλαίσια των δυνατοτήτων του. Γι’ αυτό οι δασκάλες καταγράφουν το πρόγραμμα και τους στόχους, καθώς και το κατά πόσο το κάθε παιδί ανταποκρίθηκε σε αυτούς τους στόχους. Έτσι λοιπόν δίνεται η ευκαιρία στις δασκάλες να γνωρίζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή την πρόοδο του κάθε παιδιού σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και πού πρέπει να επιμείνουν περισσότερο είτε σε συλλογικό είτε σε ατομικό επίπεδο.

Σχέδιο Εκπαιδευτικής Δράσης (project) : Βιωματική, επικοινωνιακή διδασκαλία

Σχετίζεται με βιωματικές καταστάσεις (προσφέρει ολοκληρωμένες εμπειρίες στα παιδιά και όχι μεμονωμένες δραστηριότητες που δεν εντάσσονται στη ζωή των παιδιών).

 • Ο σχεδιασμός της διδακτικής ενότητας (του θέματος) γίνεται μέσω της αλληλεπίδρασης δασκάλας – παιδιών και στοχεύει στην ολοκλήρωση κάποιου έργου, μια κατασκευής, μιας εξερεύνησης.
 • Προσανατολίζεται στα ενδιαφέροντα των μελών της ομάδας (δηλαδή οι δραστηριότητες που επιλέγονται είναι λειτουργικές για τα παιδιά)
 • Ενισχύει την αυτοoργάνωση και την υπευθυνότητα (προκύπτουν κανόνες συμπεριφοράς)
 • Έχει κοινωνική σημασία (το νηπιαγωγείο ανοίγει προς την κοινωνία και δεν είναι αποκομμένο – επισκέψεις, έξοδοι αλλά και παρουσιάζουν το έργο τους, σε άλλες ομάδες παιδιών, σε γονείς κ.ά.)
 • Έχει συστηματική οργάνωση (δηλ. η υλική και μαθησιακή οργάνωση γίνεται βάση των ιδιαιτεροτήτων των παιδιών)
 • Οδηγεί συνήθως στη δημιουργία και παραγωγή ενός προϊόντος (γιατί τα παιδιά θέλουν κάτι χειροπιαστό)
 • Επιδιώκει τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων αισθήσεων (ποικιλία στις δραστηριότητες)
Διαφοροποιημένη παιδαγωγική

Στόχος της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής είναι να ανταποκριθεί

 • Στη μαθησιακή ετοιμότητα και το ρυθμό (επίπεδο κατανόησης και δεξιοτήτων)
 • Στα ενδιαφέροντα και
 • Στο μαθησιακό προφίλ του μαθητή (τρόπους με τους οποίους μαθαίνει καλύτερα ένα άτομο και περιλαμβάνει το μαθησιακό στυλ (οπτικό, ακουστικό, κιναισθητικό κ.λπ.), τις προτιμήσεις του μαθητή για τον τρόπο εργασίας του μέσα στην ομάδα της τάξης (ατομικά, σε μικρές ομάδες ή σε μεγάλες) και τις προτιμήσεις του για το χώρο μέσα στον οποίο καλείται να μάθει (ήσυχη περιοχή, φωτεινός χώρος, χώρος με μουσική κ.λπ.)
Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία

Δουλεύουμε σε μικρότερες ομάδες, αξιοποιώντας κυρίως τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών ανεξάρτητα από το επίπεδο.

Εξατομικευμένη παιδαγωγική

Δουλεύουμε με τα παιδιά σε εξατομικευμένο επίπεδο, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Η αξία της συναισθηματικής υγείας στην εκπαίδευση
 • Έχει αποδειχθεί ότι τα συναισθηματικά ώριμα παιδιά έχουν μακροπρόθεσμα καλύτερη εξέλιξη και σχολική και προσωπική.
 • Παλιότερα η βαρύτητα στην εκπαίδευση έπεφτε στην γνωστική ανάπτυξη, αδιαφορώντας για τον συναισθηματικό κόσμο των παιδιών.
 • Επειδή η νοημοσύνη δεν είναι μονοδιάστατη αλλά πολλαπλή και εκφράζεται με πολλές μορφές, η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης άρχισε να αποτελεί προτεραιότητα για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
 • Ένα παιδί συναισθηματικά ισορροπημένο είναι έτοιμο να αποκτήσει νέες γνώσεις και δεξιότητες και το σημαντικότερο να νιώθει αυτοεκτίμηση και να είναι ευτυχισμένο.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η συναισθηματική αγωγή αποτελεί βασική επιδίωξη του προγράμματος μας και φροντίζουμε καθημερινά, τόσο μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες, όσο και μέσα από τη δική μας στάση και συμπεριφορά και από το κλίμα που δημιουργούμε στην τάξη, να ενισχύουμε την συναισθηματική υγεία των παιδιών.

Η σημασία του παιχνιδιού για τα παιδιά.

Το παιχνίδι για τα παιδιά δεν είναι χάσιμο χρόνου.Είναι μια παραγωγική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της οποίας το παιδί αποκτά πολλές δεξιότητες. Επιπλέον, μέσα από το παιχνίδι αποκαλύπτεται συχνά ο τρόπος σκέψης των παιδιών.

Οφέλη από το παιχνίδι.

Το παιχνίδι εκτός του ότι δίνει απόλαυση και ικανοποίηση στο παιδί είναι και ένα σημαντικό μέσο για την ανάπτυξη του, καθώς μέσα από αυτό:

 • Διοχετεύει την ενεργητικότητα του.
 • Ικανοποιεί την περιέργεια του, τη δίψα του για μάθηση και την επιθυμία του για καινούριες εμπειρίες.
 • Ενθαρρύνει την αυτονομία και την αυτενέργεια του.
 • Προάγει τη φαντασία και την δημιουργικότητα του.

Συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων:

 • Κινητικών (εξάσκηση λεπτών κινήσεων, συντονισμός κινήσεων, κ.λπ.).
 • Κοινωνικών (μαθαίνει να ακολουθεί κανόνες, να συνεργάζεται με τους άλλους, να αναλαμβάνει ρόλους, κ.λπ.).
 • Γνωστικών (αντιλαμβάνεται τις ιδιότητες των αντικειμένων, κάνει συνδυασμούς, κ.λπ.).

Συμβάλει στην ανάπτυξη των συναισθηματικών δεξιοτήτων του παιδιού:

 • Μέσα από το παιχνίδι μπορεί να αποκτήσει τον έλεγχο κάποιων καταστάσεων ή προβλημάτων, καθώς μπορεί να διαφοροποιήσει κάποια δεδομένα της πραγματικότητας έτσι ώστε να φανταστεί ότι έχει το πάνω χέρι.
 • Καθώς στο παιχνίδι η πραγματικότητα αναιρείται, το παιδί νιώθει ελεύθερο να εκφραστεί και να δράσει όπως νιώθει χωρίς να φοβάται να εκτεθεί.

Ιδιαίτερα όταν προσπαθεί να ξεπεράσει κάποια εμπειρία που το έχει αναστατώσει, το βλέπουμε να παίζει και να ξαναπαίζει την εμπειρία αυτή στα πλαίσια του συμβολικού παιχνιδιού και της προσποίησης προσπαθώντας να νιώσει ότι ελέγχει την κατάσταση.

Η προσποίηση το βοηθά να επεξεργαστεί την εμπειρία και να ξεπεράσει το πρόβλημά του.

ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΣ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ζωγραφική, θεατρικό παιχνίδι, κολλάζ, κουκλοθέατρο, πλαστικές τέχνες (πηλός, ζυμάρι, πλαστελίνη), μουσική, χορό, γυμναστική, συμβολικό παιχνίδι, οργανωμένο παιχνίδι, παραμύθι, κύκλος (συζήτηση), επισκέψεις κ.λ.π.