Η σπουδαιότητα της Προσχολικής Εκπαίδευσης

Με τα ποιοτικά και αναβαθμισμένα προσχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχει το Μπενάκειο, τίθενται τα θεμέλια ώστε τα παιδιά να:

  • Γίνονται πιο αυτάρκη και πιο ανεξάρτητα
  • Βοηθούν και συνεργάζονται
  • Εκφράζονται καλύτερα λεκτικά
  • Έχουν περισσότερες γνώσεις για τον κοινωνικό κόσμο
  • Νιώθουν πιο άνετα σε καινούριες καταστάσεις

Γνώμονάς μας στο Μπενάκειο για το περιεχόμενο και τον τρόπο εκπαίδευσης σε κάθε ηλικιακή ομάδα αποτελούν τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της και οι ανάγκες της, βάση των οποίων φροντίζουμε να διαμορφώσουμε το πρόγραμμα του κάθε τμήματος και να αναδείξουμε το ρόλο των εκπαιδευτικών μας.

Σε αυτή τη διαδικασία θεωρούμε καταλυτικό παράγοντα την ανάπτυξη μιας ουσιαστικής επικοινωνίας και συνεργασίας με τους γονείς των παιδιών που θα συμβάλλει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη γνωριμία και κατανόηση των αναγκών των παιδιών και στη διαμόρφωση ενός προγράμματος κατάλληλου να ανταποκριθεί σε αυτές.

Όλα όσα πρέπει να ξέρω τα έμαθα στο Nηπιαγωγείο
Robert Fulghum

Δείτε ένα ενδιαφέρον video για τη σπουδαιότητα της προσχολικής αγωγής πατώντας εδώ.