Δανειστική Βιβλιοθήκη

IMG_4099

Από το σχολικό έτος 2002 στο Μπενάκειο Παιδικό Ίδρυμα Κηφισιάς έχει τεθεί σε λειτουργία η Κεντρική Προσχολική Δανειστική Βιβλιοθήκη, με την ευγενική προσφορά μελών του Δ.Σ. Πρόκειται για μια βιβλιοθήκη που ξεκίνησε με λίγα βιβλία και φέτος απαριθμεί 800 βιβλία περίπου. Στην αύξηση του αριθμού των βιβλίων συμβάλουν κατά καιρούς και οι γονείς του σχολείου που πολύ γενναιόδωρα – και τους ευχαριστούμε γι’ αυτό- μας δωρίζουν τα βιβλία των παιδιών τους.

Η βιβλιοθήκη μας έχει οργανωθεί από τις εκπαιδευτικούς του σχολείου με βάση την προτεινόμενη βιβλιογραφία για τις προσχολικές δανειστικές βιβλιοθήκες[1]. Ο ασυνήθιστος τρόπος οργάνωσης για τα ελληνικά δεδομένα προβλέπει ταξινόμηση των βιβλίων με ταξινομητικό αριθμό, θεματικές κατηγορίες με αντίστοιχο χρώμα και σύμβολο για την καθεμία, βιβλιόσημο επάνω στο βιβλίο, κάρτες βιβλίων και αναγνώστη και βιβλιοκαταλόγους με τις φωτογραφίες των βιβλίων.

IMG_0662_web

 

Προκειμένου να μυήσουμε τα παιδιά στη διαδικασία του δανεισμού και να μπορέσουν να λειτουργήσουν στη βιβλιοθήκη όσο πιο αυτόνομα γίνεται, οι νηπιαγωγοί «παρουσιάζουν» τον τρόπο λειτουργίας της και τους κανόνες που ισχύουν σε αυτήν με όσο το δυνατόν περισσότερα βιωματικά παιχνίδια.

 

Οι παιδαγωγικοί στόχοι[2] που καλλιεργούνται μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι πάρα πολλοί. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Να αγαπήσουν τα παιδιά το βιβλίο.
  • Να καλύψουν, μέσα από το βιβλίο, τις ανάγκες τους για φαντασία, καλλιέργεια και βελτίωση του λόγου, συναισθηματική κάλυψη, εξερεύνηση, γνώσεις, αισθητική καλλιέργεια κ.λ.π.
  • Να αποτελέσει πόλο έλξης παιδαγωγών και γονιών ώστε και τα παιδαγωγικά προγράμματα να επηρεάζει και να ενισχύει και τους γονείς να μυήσουν τα παιδιά στο παιδικό βιβλίο.
  • Να μυηθούν στο δανειστικό σύστημα και να μάθουν να σέβονται και να αγαπούν το υλικό της βιβλιοθήκης και να νιώθουν άνετα μέσα σε αυτές.

IMG_4123

Φιλοδοξία μας είναι η βιβλιοθήκη αυτή να «μεγαλώσει» και να αυξηθούν τα βιβλία και οι θεματικές κατηγορίες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών και ερεθισμάτων.

[1] B.C.D. Maternelle, De la marmothéque à la B.C.D., Jordi Katrine, CRDP Nice.
Εγχειρίδιο για την οργάνωση προσχολικής Δανειστικής Βιβλιοθήκης, Βασιλική Κοσμά, 1994
[2] Εγχειρίδιο για την οργάνωση προσχολικής Δανειστικής Βιβλιοθήκης, Βασιλική Κοσμά, 1994